Întrebări frecvente

load.gif

Vreau să devin șofer. Ce trebuie să fac pentru asta?

Pentru a deveni șofer și a obține permisul de conducere, trebuie să vă înscrieți la o școală de șoferi, să finalizați un curs de pregătire și să treceți cu succes examenul.

Ce documente sunt necesare pentru înscrierea la o școală de șoferi?

 • Buletinul de identitate (verificați daca nu expiră în următoarele 3 luni sau dacă nu este expirat);
 • Aviz consultativ narcologic, forma nr.092-1/e. Pentru avizul narcologic este nevoie de:
  • Buletinul de identitate;
  • O poză (3,5×4,5 cm).
 • Adeverința medicală, forma nr.083/e. Pentru certificatul medical este nevoie de:
  • Buletinul de identitate;
  • Avizul narcologic;
  • Livretul militar/adeverință de recrut(după caz).
 • Vîrsta-minimă: 17 ani;
 • Fotografii: 2 bucăți – 3,5*4,5.

Am absolvit o școală de șoferi. Ce urmează?

După ce ați studiat la o școală de șoferi, vi se eliberează un certificat de absolvire a unei școli de șoferi. Și deja pe baza certificatului veniți la examen.

Cum mă înscriu la examen?

Înregistrarea are loc online pe site-ul web programaredl.asp.gov.md, precum și numărul 14909.

Cât costă să iei examenul?

Ce documente sunt necesare pentru a trece examenul teoretic?

 • actul de identitate;
 • cerere-tip, semnată de solicitant (se completează la fața locului);
 • actul de studii (fișa de școlarizare);
 • adeverința medicală;
 • dovada achitării tarifului stabilit, cu excepția plăților electronice;
 • permisul de conducere (după caz).

Ce documente sunt necesare pentru a trece examenul practic?

 • actul de identitate;
 • cerere-tip, semnată de solicitant (se completează la fața locului);
 • actul de studii (fișa de școlarizare);
 • adeverința medicală;
 • dovada achitării tarifului stabilit, cu excepția plăților electronice;
 • permisul de conducere (după caz).
 • rezultatul examenului la proba teoretică "Admis".

Care este termenul limită pentru promovarea examenului după ce a studiat la o școală de șoferi?

Puteți lua examenul de un număr nelimitat de ori pe parcursul anului.

Când mă pot înscrie pentru un examen repetat?

Puteți relua examenul numai după cel puțin 5 zile calendaristice – pentru partea teoretică și 10 zile calendaristice – pentru partea practică.

* Dacă nu ați trecut stagiul în cursul anului, atunci trebuie să luați din nou examenul teoretic.

Timp de un an, după ce am promovat teoria, tot nu am reușit să promovez partea practică a examenului, ar trebui să mă reînscriu la o școală de șoferi sau să promovez partea teoretică a examenului?

Dacă în acest an ați fost la un examen practic, dar nu ați putut trece examenul, atunci trebuie să reluați partea teoretică a examenului.

A trecut mai mult de un an de când am absolvit școala de șoferi. Trebuie să studiez din nou pentru a trece examenul?

Dacă nu v-ați prezentat la examen în decurs de un an, trebuie să furnizați suplimentar un certificat de 40 de ore de practică (categoria "B", Verificați alte categorii la școala de șoferi)

* Acest lucru se aplică și persoanelor care au fost admise să susțină unul dintre examene pentru a obține permisul de conducere, dar a trecut mai mult de un an de la ultima încercare de a susține examenul.

La ce vârstă pot obține licența?

Persoanele care au împlinit vârsta de următorii ani au permisiunea de a susține examenul pentru permisul de conducere:

 • 16 ani - pentru subcategoriile AM, A1 și B1;
 • 18 ani - pentru categoriile B, BE, H si subcategoriile A2, C1, C1E;
 • 20 de ani:
   - pentru categoria A in cazul in care o persoana depune dovada conducerii unei motociclete din subcategoria A2 de cel putin 2 ani;
   - pentru a controla o tricicletă, a cărei putere depășește 15 kW;
 • 21 ani - pentru categoriile C, CE, F, I si subcategoriile D1, D1E; D și DE
 • 24 de ani - pentru categoria A

Care sunt cele mai frecvente greșeli la trecerea părții practice a examenului?

 • Nu utilizați trial driving (conducere de probă - 100 m);
 • erori de control: utilizarea și schimbarea necorespunzătoare a angrenajelor, ambreiajului, acceleratorului, volanului etc.);
 • motorul se oprește la efectuarea manevrelor (prima oprire a motorului nu este penalizată);
 • erori de semnalizare a direcției de deplasare;
 • erori în evaluarea priorității mașinilor și pietonilor;
 • la pornirea mașinii se întoarce mai mult de 20 cm;
 • efectuarea acțiunilor interzise de reguli sau semne;
 • nerespectarea semnificației indicatorilor și marcajelor etc.

Ce este Conducerea de probă?

Înainte de susţinerea probei practice pe poligon sau probei practice pe traseu potrivit condiţiilor stabilite în punctul 32 lit. b) şi lit. c) din Instrucţiuni, candidatului i se oferă posibilitatea de a parcurge cu autovehiculul utilizat în procedura de examinare o distanţă de circa 100 metri, cu mersul înainte, care nu se include în procedura de evaluare, având ca scop acomodarea candidatului la particularităţile tehnice de conducere a autovehiculului de examinare (conducere de probă). La parcurgerea acestei distanţe, examinatorul comandă oprirea vehiculului de examinare şi preîntâmpină candidatul despre iniţierea procedurii oficiale de evaluare.

În cazul dacă la susţinerea subprobei practice pe traseu autovehiculul utilizat în procedura de examinare este altul decât cel utilizat la subproba pe poligon, candidatului i se oferă, la fel posibilitatea de a parcurge cu autovehiculul utilizat în procedura de examinare la această subprobă o distanţă de circa 100 metri, în condiţiile alineatului precedent.

Pe parcursul conducerii de probă, candidatului i se oferă posibilitatea de a exercita cu vehiculul de examinare, până la 3 porniri din loc.

Care este numărul maxim de puncte de penalizare pe care le puteți obține la un examen practic?

21 puncte în oraș

* Scara punctelor de penalizare poate fi vizualizată pe site asp.gov.md/ro/node/1809

Pot, după ce am studiat la o școală de șoferi dintr-un oraș, să iau examenul în altul?

Nu, examinarea pentru obținerea permisului de conducere și eliberarea acestuia este efectuată de autoritatea competentă în a cărei jurisdicție se află școala de șoferi absolvită de solicitant. Din ce subdiviziune teritorială aparține școala dvs. de șoferi și aceste subdiviziuni pot fi găsite pe site asp.gov.md

Unde pot găsi GUVERNUL HOTĂRÎRE pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier?