Informația despre examen

load.gif

La proba teoretica

Сategoria / subcategoria Timpul, minute Conțin câte întrebări Calificativul «Admis» Un singur chestionar de cunoaștere
A, B, B+E, H, F, I, A1, B1 25 20 18 din 20 A regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor și de conduită preventivă, precum și a elementelor de mecanică auto;
C, C+E, C1, C1+E 25 + 10 20 + 6 18 din 20,
5 din 6
A regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventivă și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice pentru categoria C;
D, D+E, D1, D1+E 25 + 10 20 + 6 18 din 20,
5 din 6
A regulilor de circulație, noțiunilor de prim ajutor, de conduită preventiva și a elementelor de mecanică, precum și un chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.

La proba practica

Сategoria / subcategoria Timpul, minute Calificativul «Admis»
A, B, B+E, H, F, I, A1, B1 ≈ 10 Сare cumulează cel mult 20 de puncte
Celelalte categorii sau subcategorii ≈ 30
Indicații rutiere: youtube/РоманАвтоман

Nou examen

Examen După o perioadă de cel puțin
La proba teoretică 5 zile calendaristice
La proba practică 10 zile calendaristice

Tarife

Examen La proba teoretica La proba practica
Сategoria / subcategoria * A, A1, A2, B1 В, ВE C, C1, CE, C1E D, D1, DE, D1Е
Costul, lei 70 120 (100) 300 (170) 320 (240) 320 (240)

Examenul urgentă

Denumirea serviciului Termenul de prestare Tarif
Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere La momentul adresării 300 lei