Тestare online

AB
0 / 730
C
0 / 90
D
0 / 60
E
0 / 60
F
0 / 48
AB
24 | 30'
BE
30 | 38'
C
30 | 38'
CE
36 | 45'
D
30 | 38'
DE
36 | 45'
F
30 | 38'
Изображение
0
0
Идет загрузка...
Notă! Orice mesaje publicitare vor fi șterse, și accaunt va fi blocat !

Prin termenul «oprire voluntară» se înțelege:

Imobilizarea vehiculului pe drum atât cât este necesar pentru a imbarca sau a debarca persoane, ori a incărca sau a descărca bunuri, in timpul in care conducătorul rămâne în vehicul ori în apropierea acestuia, pentru a putea, la nevoie să-l deplaseze.

Imobilizarea vehiculului pe drum pentru un motiv altul decât acela, de a imbarca sau a debarca persoane, de a încărca sau a descărca bunuri, in cazul in care timpul necesar pentru aceasta nu este limitat.

Imobilizarea vehiculului din cauza defecțiunilor tehnice, eventualului pericol legat de transportarea încărcăturii, starea conducătorului (pasagerului) sau obstacolului de pe drum.